Velg en side

Vil du jobbe på Andreas Hus? Send en åpen CV og søknad

av | jun 14, 2021 | Jobb

Er du interessert i å jobbe på Andreas Hus – Norges første barnehospice?

Gjennom Andreas Hus er målet vårt å fornye og forbedre barnepalliasjon i Norge. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til at alvorlig syke og døende barn – sammen med sine familier kan fullføre livet på en trygg og verdig måte – uansett hvor mange dager eller år det er igjen å leve. Vårt fokus er på livet, men vi skal også omfavne familier som ønsker å ha barnehospicet som en ramme rundt avslutningen. Dette oppdraget krever fagkompetanse og ressurser på flere områder.

Vi opplever stor interesse rundt opprettelsen av Andreas Hus og mottar ukentlig åpne søknader fra mange godt kvalifiserte kandidater. For å ivareta søkerne på en best mulig måte og overholde GDPR-regelverket har vi derfor opprettet denne søkeportalen. I hovedtrekk vil ansettelsesprosessene til de fleste stillingene starte opp i April/Mai 2022. Vi vil da matche alle som har levert åpne søknader opp mot de enkelte stillingene som skal rekrutteres inn. De som tilfredsstiller de forskjellige krav og kompetanser til de forskjellige stillingene vil bli kontaktet og faset inn i en rekrutteringsprosess.

Estimert ansettelsestidspunkt for de fleste stillingene vil bli 1. november 2022.