Velg en side

Vil du jobbe på Andreas Hus? Send en åpen CV og søknad

av | jun 14, 2021 | Jobb

Er du interessert i å jobbe på Andreas Hus – Norges første barnehospice?

Vi søker helsepersonell!

Vi opplever stor interesse rundt opprettelsen av Andreas Hus og mottar ukentlig åpne søknader fra mange godt kvalifiserte kandidater. For å ivareta søkerne på en best mulig måte og overholde GDPR-regelverket har vi derfor opprettet denne søkerportalen. I hovedtrekk vil ansettelsesprosessene til de fleste stillingene starte opp i April/Mai 2022. Vi vil da matche alle som har levert åpne søknader opp mot de enkelte stillingene som skal rekrutteres inn. De som tilfredsstiller de forskjellige krav og kompetanser til de forskjellige stillingene vil bli kontaktet og faset inn i rekrutteringsprosessene.

Alle som ansettes vil få grundig kompetanseheving via vårt samarbeid med NTNU. Dette er en videreutdanning i barnepalliasjon i et egenutviklet kompetanseprogram som gir 30 studiepoeng, med mulighet for påbygging til master.

Alle som får tilbud om jobb og videreutdannelse må forplikte seg til å avtjene pliktår.

Estimert ansettelsestidspunkt for de fleste stillingene vil bli 1. november 2022.

Er du klar for neste steg?

Vil du vite mer som stillingene, er du velkommen til å kontakte Skagerak Consulting ved Lisbeth H. Holen telefon 400 11 017 eller generalsekretær Natasha Pedersen i Foreningen for barnepalliasjon på telefon 991 62 223

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt, eventuelt også ovenfor oppdragsgiver om ønskelig.

Les mer om stillingsutlysningen her

For å unngå bedrageriforsøk vil vi presisere at vi aldri ber om Bank ID-informasjon i søknadsprosessen.