Velg en side

Vil du jobbe på Andreas Hus? Send en åpen CV og søknad

av | jun 14, 2021 | Jobb

Gjennom Andreas Hus er målet vårt å fornye og forbedre barnepalliasjon i Norge. Vårt Samfunnsoppdrag er å bidra til at alvorlig syke og døende barn – sammen med sine familier kan fullføre livet på en trygg og verdig måte – uansett hvor mange dager eller år det er igjen å leve. Vårt fokus er på livet, men vi skal også omfavne familier som ønsker å ha barnehospicet som en ramme rundt avslutningen. Dette oppdraget krever fagkompetanse og ressurser på flere områder. Er du interessert i å jobbe på Andreas Hus – Norges første barnehospice?

Send en åpen søknad og CV til np@barnepalliasjon.no.

Telefon: 38 02 38 02

E-post: kontakt@barnepalliasjon.no