Teambuilding for helsepersonell

Å bygge kunnskap, spre informasjon og dele kompetanse om barnepalliasjon er et viktig fokusområde for oss på Andreas hus.   

Dette er en sentral del av vårt samfunnsoppdrag fordi foreldre, søsken og pårørende, og ikke minst alvorlige syke barn, fortjener den beste omsorgen og støtten som kan gis – uavhengig av tjenestested. 

Andreas hus startet derfor opp et pilotprosjekt i 2021 – helsepersonellweekend – og i år ønsker vi å videreføre dette tiltaket. Formålet er å trygge, styrke og bidra med kunnskap til helsepersonell som har ansvar for pleie og omsorg av alvorlig syke barn i sin kommune.  

Gjennom en teambuilding for helsepersonell ønsker vi å bidra med mer praktisk kunnskap om ventesorg og barnepalliasjon. Samtidig vil vi sette fokus på teamarbeid, der bl.a selvledelse og selvinnsikt står på agendaen. Målet er at denne tilleggskunnskapen også kan bidra til å bygge bro mellom helsepersonell og familiene. Vi ønsker å trygge hjelperen og teamet rundt barnet og familiene. 

Kort om programmet:  

  • Introduksjons- og «Bli kjent»-runde  
  • Å lede seg selv i kriser 
  • Møte med døden og ritualer 
  • Kjenne sine egne styrker og grenser 
  • Sosial samling og aktivitet 
  • Gode samtaler og erfaringsutveksling 
  • Kunstterapi 
  • Fantastiske måltider preget av ro og god atmosfære
  • Et pusterom med gode kollegaer 

Teambuildingsamlingene går over 2 ½ dag. 

Tidligere deltakere har gitt oss disse tilbakemeldingene: 

«Jeg synes helga var helt fantastisk. Rett og slett vanskelig å beskrive. Det var så fint at det bare må oppleves. Programmet var variert, og innholdet ga meg verktøy og inspirasjon i videre arbeid med sårbare mennesker» – Vernepleier og leder 

«Innholdsrikt med mye god informasjon. Det var rom for å tenke de verste tankene, de man ellers skyver fremfor seg. Det var veldig fint å få oppleve dagene sammen som et team, fordi vi ble kjent på en annen måte. En minnerik berg-og-dal-bane av følelser». – Sykepleier med videreutdanning i barnepalliasjon  

«Nå forstår vi hverandre bedre enn før». – Nattevakt og assistent 

Høres dette ut som noe du og dine kollegaer kan ha nytte av?

Ønsker du som leder å vite mer om muligheten for å delta sammen med dine ansatte?  

TA KONTAKT MED OSS PÅ TLF. 38 02 38 02 ELLER E-POST KONTAKT@BARNEPALLIASJON.NO

Vi kan være fleksible og tilpasse oss etter når det skulle passe for dere. Vi skreddersyr løsninger, program og innhold også ut fra behov.  

Teambuilding for helsepersonell er en del av et pilotprosjekt, og det er derfor ingen deltakeravgift. Vi dekker reise og opphold, samt alt av innhold under helgesamlingen. Det eneste kommunen eller tjenestested selv må sørge for er at ansatte får «lønn»/avspasering for å delta! 

Dette er en investering for ansatte som står i svært krevende arbeidsoppgaver, og ny kunnskap og kompetanse om barnepalliasjon kan bidra med å forebygge utbrenthet og sykemeldinger.