Ambassadører

Det kan være fint for foreldre og andre berørte å høre andres historier og erfaringer fra tidligere opphold. Ta kontakt med oss om du har erfaringer fra opphold eller lignende fra Andreas Hus og vil bidra som ambassadør.

Som ambassadør vil du f.eks. Komme på møter og fortelle din historie og dine erfaringer, eller bidra i en informasjonsfilm til andre foreldre. Du kan være ambassadør så lenge du vil, også etter at barnet ditt har gått bort.

"Fantastisk å møte andre foreldre i samme situasjon! Vi har til felles å leve i en til tider svært belastende hverdag med syke barn."
– Mamma til Markus