Søsken som pårørende

Barn som har syke søsken er ofte friske barn, og deres atferd representerer gjerne en normal reaksjon i en unormal situasjon. Det er viktig å vurdere atferdsendring hos friske søsken ut fra de situasjonene som oppstår.

Mange friske søsken vil ofte være vitne til dramatiske situasjoner og hurtige sykdomsendringer hos sin syke bror eller søster. Barns reaksjon er svært varierende. Noen reagerer med å trekke seg tilbake og bli usynlige, andre med sinne og utagering. Ungdom kan være enda mer sårbare, og noen vil kunne trekkes mot rus og alkohol. Det er ikke lett å være barn når ens søster eller bror blir syk. Det er heller ikke lett å være forelder når en må forholde seg til både syke og friske barn. Dårlig samvittighet for ikke å strekke til som forelder er normalt, men blir ofte en slitasje over tid.

Det er mange ytringer om hvordan foreldre skal være og hva barn trenger. Her ligger en utfordring for alle som er involvert og jobber rundt familien, familien selv, skolen, barnehage og helsepersonell: Hvordan kan vi på en omsorgsfull og verdig måte få foreldre til syke barn til å være oppmerksomme på hvordan deres friske barn har det, når de selv sliter og er sårbare? Hvilke reaksjoner bør foreldre og omverdenen være oppmerksomme på?

Barns reaksjon er svært varierende. Noen reagerer med å trekke seg tilbake og bli usynlige», andre med sinne og utagering.

Les hele historien til Helene Fjeldavli Nilsskog her

Det er også viktig å ta i betraktning om dette er søsken som er født inn i situasjonen, eller er kommet til i ettertid.

Barn har også en egen evne til å godta og håndtere ting når de blir omfavnet av en åpen og ærlig kommunikasjon.Hvordan en best mulig ivaretar og støtter hele familien, det syke barnet og friske søsken, er en sentral del av barnepalliasjon – som også har en klar forebyggende helseeffekt. Psykolog og annet helsepersonell har derfor en sentral rolle i et lindrende behandlingstilbud ovenfor søsken.

Her er en veileder til foreldre og foresatte: Fakta – Å forstå søsken