Velg en side

Om Andreas Hus

Andreas Hus er Norges første barnehospice. Huset er en nyetablering av et helhetlig lindrende omsorgstilbud i Kristiansand, og forventes å stå klart til å ta imot familier våren 2023.

Andreas Hus får et tilrettelagt og helhetlig lindrende omsorgstilbud til barn med livstruende og livsbegrensende tilstander uavhengig av diagnose og deres familier.
Det er et tilbud som følger opp og tar vare på foreldre, søsken og den utvidede familien gjennom hele sykdomsperioden som kan vare fra dager, måneder og år – også når barnet dør og tiden etterpå.

Andreas Hus skal være et hjem utenfor hjemmet for familiene.

Omgivelsene på og omkring Andreas Hus vil være minst mulig sykehuspreget med stor vekt på liv, lek og mestring. Huset får arkitektur, interiør, estetikk og et personale som styrker verdighet og respekt, lindrer lidelse, og gir veiledning, trøst og støtte i prosessen frem mot døden og i tiden etterpå. Et barnehospice gir tjenester til familier fra alle trosretninger, kulturer og med ulik etnisk bakgrunn. Vi forstår at alle familier er ulike, og legger stor vekt på å respektere betydningen av familienes ulike behov. Tjenestene i et barnehospice har som mål å forbedre og styrke familiene i en vanskelig og krevende tid. Tjenestene som gis skal være fleksible, praktisk og støttende underveis i sykdomsforløpet og tiden etterpå.

Andreas Hus skal gi både døgn- og dagtilbud, og avlastning for alvorlig syke barn og unge alene. I tillegg fungerer Andreas Hus som støtte for familien dersom barnet er hjemme.

Andreas Hus bygges i Kristiansand, men målet er å bygge barnehospice flere steder i landet.