Velg en side

Behandling av dine personopplysninger

Foreningen for barnepalliasjon FFB står bak og er ansvarlig for oppropet “Nei til budsjettkutt for Norges første barnehospice – et tilbud for alvorlig syke og døende barn og deres pårørende”. FFB er ansvarlig for håndtering av dine personopplysninger.

Slik oppbevarer og håndterer personopplysningene 

FORMÅLET MED BEHANDLINGEN 

Personopplysningene brukes for å registrere din støtte til underskriftsaksjonen mot et budsjettkutt for Norges første barnehospice, Andreas Hus, i forbindelse med statsbudsjettet 2023, og informasjon og oppdateringer relatert til dette arbeidet. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 (1) b som gjelder oppfylling av avtale. 

LAGRING OG UTLEVERING 

Personopplysningene samlet fra denne nettsiden registreres i en signaturliste som er synlig for administrasjonen i FFB. Signaturene kommuniseres i FFB og Andreas hus sine sosiale medier, og overleveres eventuelt politikere ved endt aksjon. FFB skal ikke ta ut informasjon fra signaturlisten eller føre signaturlisten over i egne databaser. Signaturlisten slettes når aksjonen er avsluttet, og senest innen utgangen av året 2022.  

INNSYN, RETTING OG SLETTING 

Du kan be om innsyn i det vi har registrert på deg, be om retting av uriktige opplysninger, eller be om at alle opplysningene om deg skal slettes. 

Kontaktinformasjon:
kontakt@barnepalliasjon.no 

BEGRENSNING AV- ELLER PROTEST MOT BEHANDLINGEN 

Du kan be om å få begrenset behandlingen som gjelder personopplysninger om deg og har rett til å protestere mot behandlingen.  

KLAGE TIL DATATILSYNET 

Dersom du ikke er tilfreds med våre svar eller er utilfreds med den måten personopplysningene dine er behandlet på, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktopplysninger og mer informasjon om hvordan du klager finner du på www.datatilsynet.no.