Barnepalliative team i Norge


Her finner du en oversikt over barnepalliative team i de regionale helseforetakene (RHF) i Norge. Kontaktlisten er oppdatert per september 2021.

RHFene har ansvar for å etablere et regionalt barnepalliativt team som skal veilede de lokale barneavdelingene, og ha ansvar for helseregionens kompetanse, tilbud og kvalitet innen barnepalliasjon, i samsvar med de nasjonale, faglige retningslinjene for palliasjon til barn og unge.

HELSE SØR-ØST

E-post til regionalt team:
palbu@ous-hf.no

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS (OUS)

Barne og ungdomsklinikken, PALBU

Kontaktperson
Anja Lee (barnelege og koordinator)
uxleea@ous-hf.no / 901 19 062

Kontakt avd./sentralbord
post@oslo-universitetssykehus.no / 22770

Barne- og ungdomsklinikken, avansert hjemmesykehus

Telefon: 993 95 848

Kontaktpersoner
Siri Kleiven (avdelingsleder)
siklei@ous-hf.no

Camilla Kristiansen (fagutviklingssykepleier)
uxcast@ous-hf.no

Tone Mjanger (helsefaglig rådgiver)
tmjanger@ous-hf.no

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS)

Avansert hjemmesykehus, Palliativt team for barn og unge, PALBU

Kontaktperson
Lisa Johanne Fosshaug (sykepleier og koordinator)
lisa.johanne.fosshaug@ahus.no  /
917 28 487

Kontakt avd./sentralbord
palbu@ahus.no /  67 96 89 74

SYKEHUSET I ØSTFOLD 

Kalnes, Barne- og ungdomsklinikken, Palliasjonsteam for barn og unge

Kontaktperson
Anette Lunde (fagsykepleier og koordinator)
anette.lunde@so-hf.no / 417 08 802

Kontakt avd./sentralbord
postmottak@so-hf.no / 698 60 000

SYKEHUSET INNLANDET

Elverum, Barne- og ungdomsavdelingen

Kontaktperson
Line Kathrine Lund (barnelege og koordinator)
line.kathrine.lund@sykehuset-innlandet.no / 915 06 200

Kontakt avd./sentralbord
postmottak@sykehuset-innlandet.no /
915 06 200

Lillehammer, Barne- og ungdomsposten

Kontaktperson
Anne Kirsti Myrvang Høgåsen (seksjonsoverlege og barnelege)
anne.kirsti.hogasen@sykehuset-innlandet.no / 915 06 200

Kontakt avd./sentralbord
postmottak@sykehuset-innlandet.no /
915 06 200

VESTRE VIKEN 

Drammen, Palliativt senter: Palliativ team for barn og unge

Kontaktperson
Susanne Henning (barnelege og koordinator)
susanne.henning@vestreviken.no /
328 0 4 251

Kontakt avd./sentralbord
postmottak@vestreviken.no / 328 04 2 54

SYKEHUSET VESTFOLD

Tønsberg, Barne- og ungdomsavdeling

Kontaktperson
Signe Lykke Trolldalen (koordinator: kreftsykepleier og barnepalliativ sykepleier)
sigtro@siv.no / 415 73 861

Kontakt avd./sentralbord
post@siv.no / 333 42 000

SØRLANDET SYKEHUS

Kontakt avd./sentralbord
postmottak@sthf.no

Kristiansand, Barne- og ungdomsposten, Barnepalliativt team (PALBU)

Kontaktperson
Marianne Rønnekleiv (sykepleier og koordinator)
palbu.ssk@sshf.no / 380 74 043

Arendal, Barneavdelingen HABU, barnepalliasjonsteamet

Kontaktperson
Kirsten Cappelen (sykepleier og koordinator)
kirsten.cappelen@sshf.no / 906 10 600

Jon Sverre Skranes (overlege)
jon.skranes@sshf.no / 993 90 285 /
370 75 750

SYKEHUSET TELEMARK

Skien, Barne- og ungdomsklinikken, Palliativt team for barn og unge / rådgivende «organ» for ansvarlige behandlere

Tove Wengaard (sykepleier og koordinator)
tovwen@sthf.no

Kontakt avd./sentralbord
barn@sthf.no / 350 03 500

HELSE VEST

E-post til regionalt team:
palliativt.team.barnogunge@helse-bergen.no

HELSE STAVANGER

Stavanger universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken

Kontaktperson
Ann Marit Gilje (seksjonsoverlege og barnelege)
ann.marit.gilje@sus.no/ 515 13 479

Kontakt avd./sentralbord
post@sus.no / 515 18 3 66 (direkte til klinikken)/ 515 18 000

HELSE FONNA HF

Haugesund sjukehus, barneseksjonen

Kontaktpersoner
Ann-Christin Domansky (kreftsykepleier)
ann-christin.domansky@helse-fonna.no

Grete Vigemyr (overlege)
grete.vigemyr@helse-fonna.no

Kontakt avd./sentralbord
post@helse-fonna.no / 527 32 614 (til klinikken, man- fre kl. 07.30 – 15.00/
52 73 90 00

HELSE BERGEN HF

Haukeland universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken

Kontaktperson
Dorota Malgorzata Wojcik (overlege)
postboks,hbe,buk,barnepalliativtteam@helse.bergen.no

Kontakt avd./sentralbord
postmottak@helse-bergen.no / 559 75 000

HELSE FØRDE HF

Førde sentralsjukehus, Barne- og ungdomsavdeling

Kontaktpersoner
Annette Schäfer (overlege)
annette.schafer@helse-forde.no

Anders Bjørkhaug (overlege)
anders.bjorkhaug@helse-forde.no

Kontakt avd./sentralbord
post@helse-forde.no / 578 39 000

HELSE MIDT-NORGE

E-post til regionalt team:
HMN.Regional.PalBU@helsemn.no

HELSE MIDT-NORGE

St. Olavs hospital, Barne- og ungdomsklinikken

Kontaktperson
Margrethe Tande (barnelege og koordinator)
margrethe.riis.tande@stolav.no

Kontakt avd./sentralbord
post.barn@stolav.no / 909 45 582 /
725 73 000 (sentralbord)

HELSE NORD-TRØNDELAG

Levanger sykehus, avdeling for barnemedisin og habilitering

Kontaktpersoner
Ellen Dalen Arnstad (barnelege)
ellendalen.arnstad@helse-nordtrondelag.no

Bodil Wang (sykepleier)
bodil.wang@helse-nordtrondelag.no

Kontakt avd./sentralbord
postmottak@hnt.no / 740 98 000

HELSE MØRE- OG ROMSDAL

Ålesund sjukehus og Kristiansund sjukehus, avdeling for barnemedisin og habilitering

Kontaktpersoner
Johannes Skorpen (overlege)
johannes.skorpen@helse-mr.no

Maria Øvergård Vike (sykepleier)
maria.vike.overgard@helse.mr.no

Christine Eiken Vebenstad (sykepleier)
christine.eiken.vebenstad@helse-mr.no

Kontakt avd./sentralbord
postmottak@helse-mr.no / 701 05 000
712 17 570 (til poliklinikken) / 711 20 000

HELSE NORD

E-post til regionalt team:
bård.forsdahl@unn.no /
palbu@nordlandssykehuset.no

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE (UNN)

Nyfødtintensiv, lokalt barnepalliativt team

Kontaktperson
Andre Grundevig (barnesykepleier og leder)
Andre.grundvig@unn.no / 776 69 732

BUS, Barne – og ungdomsseksjonen

Kontaktperson
Bård Forsdahl (overlege)
bård.forsdahl@unn.no

Kontakt avd./sentralbord
post@unn.no / 789 67 520 (til klinikken man – fre 07.30 – 15.00/ 776 26 000

FINNMARKSSYKEHUSET

Klinikk Hammerfest, Barnepoliklinikken

Kontaktperson
Lena Jensen (fagsykepleier)
lena.jensen@unn.no

Kontakt avd./sentralbord
post@unn.no / 789 67 520 (til klinikken man – fre 07.30 – 15.00/ 776 26 000

NORDLANDSSYKEHUSET

Barneklinikken i Bodø, barnepalliativt team

Kontaktpersoner
Bendicte Lorentzen (sykepleier og
leder av teamet)
benedicte.lorentzen@norlandssykehuset.no

Kirsti Agnethe Neset (overlege, Barneklinikken)
kirsti.neset@norlandssyket.no

Kontakt avd./sentralbord
postmottak@nordlandssykehuset.no /
755 34 000

Helse Nords barnepalliative team må ha tilgang til samisk språk og kulturkompetanse og skal bistå de andre helseregionenes barnepalliative team ved behov for samisk språk og kulturkompetanse.

Allerede i 2010 jobbet FFB frem behovet for en nasjonal retningslinje i barnepalliasjon. FFB bidro i arbeidet med retningslinjene, som ble utarbeidet og ferdige i 2016. Helsedirektoratets retningslinjer er kun råd og anbefalinger, og ikke rettslig bindende for tjenesteyterne.

Helsedirektoratet utarbeidet en fagrapport om lindrende omsorg, som ledet til en NOU i 2017. Dette ledet til en Stortingsmelding som ble behandlet på Stortinget i 2020.

Helseminister Bent Høie sendte ut oppdragsbrev til alle helseforetakene i januar 2020, omhandlende oppdrag om å etablere barnepalliative team.