Velg en side

Vil du være med å utvikle Norges første barnehospice? Andreas Hus søker virksomhetsleder!

Vi skal tilby et helhetlig lindrende omsorgstilbud til barn som lever med livstruende og livsbegrensende tilstander, uavhengig av diagnose. Andreas hus skal være et hjem utenfor hjemmet til familiene, følge opp og ta vare på foreldre og søsken gjennom hele sykdomsperioden og tiden etterpå.Som virksomhetsleder vil du etterhvert ha et overordnet ansvar for personalet i barnehospicet Andreas Hus. . Du rapporterer til generalsekretær i foreningen for barnepalliasjon, og blir er en del av vårt lederteam. Som virksomhetsleder får du også muligheten til aktiv medvirkning i kompetanseprogrammet og videreutdanningen i barnepalliasjon som nå utvikles i samarbeid med NTNU. Videreutdanningen gir 30 studiepoeng og er obligatorisk for alle som ansettes.

Vi søker en leder som evner å skape en bevisst og samlende VI- følelse. Du har et personlig og brennende engasjement for arbeid med alvorlig syke og døende barn og deres familier. Du er opptatt av verdibasert lederskap der nærledelse, etisk refleksjon, modige tilbakemeldinger og personlig veiledning, er sentralt for ansatte. Du er tilstedeværende og har moden kommunikasjon- og relasjonskompetanse.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for opplæring av øvrig personell i samarbeid med team
 • Planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter i samarbeid med generalsekretær, fagsykepleier, økonomileder og øvrig team
 • Ansvar for at kvalitetskrav i lover, forskrifter, interne regler o.a. oppfylles gjennom veiledning og koordinering, samt oppgavefordeling
 • Ansvar for HMS og utviklingsarbeid
 • Undervisning, opplysning-, veiledning- og informasjonsarbeid

Ønskede kvalifikasjoner

 • Vi ser etter deg med ledererfaring, primært fra helsevesenet. Aktuell utdanning kan være sykepleier, vernepleier eller psykolog.
 • Erfaring fra pediatri er ønskelig,  men ikke et krav.
 • Beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig, samt å ha god språkforståelse
 • Erfaring med personalarbeid, turnus, budsjetter og økonomistyring
 • God kjennskap og innsikt i offentlige helse- og omsorgstjenester
 • Grunnleggende kunnskap om helsepersonells plikter, brukeres og pårørendes rettigheter
 • Ønskelig med kjennskap til frivillig arbeid
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Personlige egenskaper

Som virksomhetsleder er du bevisst og samlende, og bidrar til VI-følelse

 • Du identifiserer deg med hospice-ideologien og foreningens verdigrunnlag
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • God vurderingsevne og er beslutningsdyktig
 • Reflektert, initiativrik, nøyaktig og strukturert
 • Faglig, etisk engasjert og opptatt av fremdrift og resultat
 • Vektlegger relasjonskompetanse og verdibevissthet; du ser ansatte og har relasjonelt mot
 • God evne til å skape tillit og engasjement gjennom å inspirere, motivere og veilede dine medarbeidere
 • Meget gode samarbeid- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • En sentral rolle i etableringen og driften av Norges første barnehospice
 • Spennende, meningsfulle, utfordrende og varierte oppgaver i opprettelsen av en ny omsorgsmodell
 • Aktiv medvirkning i utviklingen av kompetanse- og videreutdanning i barnepalliasjon, som for tiden utvikles i samarbeid med NTNU
 • Fast ansettelse 100% stilling
 • God pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Helseforsikring
 • Et sosialt og trivelig arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

Er du klar for neste steg?

For nærmere informasjon kontakt vår samarbeidspartner Skagerak Consulting:

Seniorrådgiver Lisbeth H. Holen, lhh@skc.no, 400 11 017
Seniorrådgiver Kjetil Olsen, ko@skc.no, 907 60 023

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt, eventuelt også ovenfor oppdragsgiver om ønskelig.

Skagerak Consulting AS er et unikt, tverrfaglig rådgivningsmiljø. Vi jobber med å utvikle mennesker og organisasjoner for å skape varige forbedringer og verdier i offentlige og private virksomheter. Vårt arbeid er basert på en kombinasjon av dokumentert metodikk, praktisk erfaring og en god porsjon sunn fornuft.

Les mer om Skagerak Consulting AS her: www.skc.no

For å unngå bedrageriforsøk vil vi presisere at vi aldri ber om Bank ID-informasjon i søknadsprosessen.